2. zasadnutie - 18. február 2019


2. ZASADNUTIE MsZ - 18.02.2019
PROGRAM ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV