3. zasadnutie - 8. február 2021


3. ZASADNUTIE MsZ - 08.02.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Nájom nebytového priestoru v budove kina Baník za účelom zriadenia mobilného odberového miesta ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV