Zmluvy za mesiac máj


Dátum zverejnenia ZMLUVY marec 2012 Formát
31.05.2012 Zmluva o bežnom účte č. CE-2-2012-OZ-PO ico_pdf_46
31.05.2012 Príloha k zmulve o bečnom účte č. CE-2-2012-OZ-PO  - Všeobecné obchodné podmienky SLSP, a.s. ico_pdf_46
31.05.2012 Príloha k zmulve o bečnom účte č. CE-2-2012-OZ-PO  -Sadzobník poplatkov SLSP, a.s. ico_pdf_46
31.05.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE-321-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
31.05.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE-320-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
31.05.2012 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE-319-2012-OZ-1.2 ico_pdf_46
31.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-318-2012-KZ-1.2
ico_pdf_46
31.05.2012 Kolektívna zmluva na rok 2012 č. CE-322-2012-OZ-1.0 ico_pdf_46
28.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-306-2012-KZ-2.3 ico_pdf_46
28.05.2012 Nájomná zmluva č. CE-308-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
28.05.2012 Nájomná zmluva č. CE-309-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
28.05.2012 Zmluva o dielo č. CE-307-2012-OZ-2.6 ico_pdf_46
28.05.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE-310-2012-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
23.05.2012 Príloha č  2 k zmluve o poskytovaní ochrany objektu č. CE-305-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
23.05.2012 Zmluva o finančnom leasingu na služobné motorové vozidlo MsP č.  CE-304-2012-KZ-4. 0 ico_pdf_46
23.05.2012 Príloha č. 1 k Zmluve o finančnom lízingu č. CE-316-2012-OZ-4.0
23.05.2012 Zmluva o finančnom leasingu na služobné motorové vozidlo MsP č.  CE-303-2012-KZ-4. 0 ico_pdf_46
23.05.2012 Príloha č. 1 k Zmluve o finančnom lízingu č. CE-317-2012-OZ-4.0
22.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu zo dňa 08.12.2004 č. CE-300-2012-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
22.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu zo dňa 01.10.2008 č. CE-299-2012-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
22.05.2012 Dohoda o zrušení zmluvy č. CE-296-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-295-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-297-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-298-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-301-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu zo dňa 12.02.2010 č. CE-291-2012-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
22.05.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-292-2012-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-293-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-294-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. CE-302-2012-OZ-2.5-2 ico_pdf_46
22.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu zo dňa 29.9.2010 č. CE-285-2012-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
22.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu zo dňa 04.02.2010 č. CE-290-2012-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
22.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu zo dňa 04.11.2010 č. CE-284-2012-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o reklame č. CE-288-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-102-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-281-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-286-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-287-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-283-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmluva o zbere, odvoze, a zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-279-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmlvua o zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-282-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2012 Zmlvua o zbere, odvoze, a zneškodnení komunálneho odpadu č. CE-280-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.05.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE-289-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
18.05.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č.  CE-278-2012-OZ-4. 0 ico_pdf_46
17.05.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č . CE-275-2012-BZ-1. 2 ico_pdf_46
17.05.2012 Dodatok č.  6 ku Komisionárskej zmluve z 22.  05.  2006  č. CE-273-2012-KM-2. 4. 1 -6 ico_pdf_46
17.05.2012 Dodatok č.  1 k Nájomnej zmluve č.  CE-276-2012-NZ-1. 2-1 ico_pdf_46
17.05.2012

Zmluva o úvere a Dodatok k Zmluve o bežnom účte č.  CE-1-2012-OZ-PO

Obchodné podmienky SLSP a. s

Sadzobnik poplatkov

Všeobecné obchodné podmienky SLSP a. s

ico_pdf_46

ico_pdf_46

ico_pdf_46

ico_pdf_46

14.05.2012 Darovacia zmluva č. CE-272-2012-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
14.05.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec č. CE-264-2012-OZ-2.1 ico_pdf_46
14.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-268-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
14.05.2012 Zmluva o prenájme č.  CE-263-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
14.05.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-269-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
14.05.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-270-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
14.05.2012 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE-271-2012-PB-1.2 ico_pdf_46
09.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-256-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
09.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-262-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
09.05.2012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE-258-2012-BZ-1.2 ico_pdf_46
09.05.2012 Zmluva o dielo č. CE-261-2012-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.05.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. CE-257-2012-PB-SMMP ico_pdf_46
04.05.2012 Nájomná zmluva č. CE-252-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
04.05.2012 Nájomná zmluva č. CE-253-2012-NZ-1.2
ico_pdf_46
04.05.2012 Nájomná zmluva č. CE-255-2012-NZ-1.2 ico_pdf_46
04.05.2012 Úplné znienie Nájomnej zmluvy v znení jej Dodatkov o nájme nebytových priestorov č. CE-254-2012-NZ-1.2-9 ico_pdf_46
04.05.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov č. CE-249-2012-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
04.05.2012 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE-251-2012-OZ-4.0 ico_pdf_46
02.05.2012 Darovacia zmluva č. CE-242-2012-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
02.05.2012 Kúpna zmluva č. 250-2012-KZ-2.3.3 ico_pdf_46
02.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-243-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-244-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-245-2012-KZ-1.2
ico_pdf_46
02.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-246-2012-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-247-2012-KZ-1.2
ico_pdf_46
02.05.2012 Kúpna zmluva č. CE-248-2012-KZ-1.2
ico_pdf_46