Zmluvy júl 2013


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY júl 2013 Formát
25.7.2013 Kúpna zmluva č. 22-2013 č. CE 405-2013-KZ-2013
ico_pdf_46
25.7.2013 Kúpna zmluva č. 23-2013 č. CE 404-2013-KZ-2013
25.7.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 403-2013-NZ-1.2
24.7.2013 Nájomná zmluva č. 19-2013 č. CE 401-2013-NZ-1.2
ico_pdf_46
24.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 399-2013-OZ-2.4.2 ico_pdf_46
24.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 398-2013-OZ-2.4.2
ico_pdf_46
23.7.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie  zo štátneho rozpočtu č. CE 384-2013-TZ-2.2.1 ico_pdf_46
23.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 395-2013-OZ-2.5 ico_pdf_46
23.7.2013 Kúpna zmluva č. 30-13 č. CE 394-2013-KZ-1.2
23.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 393-2013-OZ-2.2.5
23.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 392-2013-OZ-2.2.5
19.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 382-2013-OZ-2.4.1
19.7.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie  zo štátneho rozpočtu č. CE 391-2013-TZ-2.2.1
ico_pdf_46
19.7.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 389-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.7.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 387-2013-ZVB-1.2
19.7.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 388-2013-ZVB-1.2
19.7.2013 Kúpna zmluva č. 27-13 č. CE 390-2013-KZ-1.2
19.7.2013 Kúpna zmluva č. 26-13 č. CE 386-2013-KZ-1.2
19.7.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č.  CE 385-2013-TZ 2. 3. 4 ico_pdf_46
16.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 381-2013-OZ-2.2 ico_pdf_46
15.7.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 378-2013-ZVB-1.2
ico_pdf_46
15.7.2013 Zmluva o spolupráci č. CE 377-2013-OZ-2.1 ico_pdf_46
12.7.2013 Kúpna zmluva č. CE 376-2013-KZ-1.2 ico_pdf_46
12.7.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 375-2013-TZ-2.3.4 ico_pdf_46
12.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 374-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
11.7.2013 Nájomná zmluva č. 372-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46
11.7.2013 Kúpna zmluva č. CE 371-2013-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o poskytnutí grantu č. CE 368-2013-TZ-1.1 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 367-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 366-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 365-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 364-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 363-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 362-2013-PB-1.2 ico_pdf_46
4.7.2013 Kúpna zmluva č. CE 361-2013-KZ-4.0 ico_pdf_46
4.7.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní strediska poplachov č. CE 360-2013-OZ-4.0-1
4.7.2013 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. CE 359-2013-OZ-2.2.2-1
4.7.2013 Dodatok-Poistná zmluva č. 3550132625 na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel č. CE 358-2013-OZ-2.2.2-1
4.7.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 357-2013-ZVB-1.2 ico_pdf_46
4.7.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 356-2013-ZVB-1.2
4.7.2013 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. CE 355-2013-OZ-1.2
4.7.2013 Kúpna zmluva č. CE 354-2013-KZ-1.2
4.7.2013 Nájomná zmluva č. CE 353-2013-NZ-1.2
4.7.2013 Nájomná zmluva č. CE 352-2013-NZ-1.2
1.7.2013 Kúpna zmluva č. CE 351-2013-KZ-2.3.1 ico_pdf_46
1.7.2013 Zmluva o dielo č. CE 349-2013-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
1.7.2013 Nájomná zmluva č. CE 348-2013-NZ-1.2 ico_pdf_46