10. zasadnutie


10. ZASADNUTIE MsZ - 25.10.2011
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Vyhodnotenie uznesení MsZ

zverejnené - 21.10.2011

Návrh Doplnku č. 2 k IS - 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou - krycí list

zverejnené - 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 2 k IS - 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.

zverejnené - 17.10.2011

Návrh Doplnku č. 1 k IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza

zverejnené - 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 4 k štatútu mesta Prievidza

zverejnené - 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 4 k štatútu mesta Prievidza-dôvodová správa

zverejnené - 17.10.2011
ico_pdf_46

Návrh  VZN mesta Prievidza  č.  119/2011 O PAMÄTIHODNOSTIACH MESTA PRIEVIDZA

zverejnené - 17.10.2011

Návrh Doplnku č. 1 VZN  mesta Prievidza č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane

zverejnené - 17.10.2011

Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja   v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza

zverejnené - 17.10.2011
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46