7. zasadnutie


7. ZASADNUTIE MsZ - 08.07.2011
PROGRAM ico_pdf_46

MATERIÁLY
Návrh doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
Zverejnené 17.06.2011
ico_pdf_46
Návrh doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza
Zverejnené 17.06.2011
ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46