9. zasadnutie


9. ZASADNUTIE MsZ - 27.09.2011
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh IS č. 66 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta  - zverejnené 22. 09. 2011
ico_pdf_46
Návrh IS č. 65 - Pravidlá  pre  predaj  a  nájom  majetku  mesta  Prievidza / Dôvodová správa a prílohy- zverejnené 22. 09. 2011 ico_pdf_46
Návrh IS č. 65 - Pravidlá  pre  predaj  a  nájom  majetku  mesta  Prievidza / Pravidlá pre predaj a nájom - zverejnené 22. 09. 2011 ico_doc_46
Návrh IS č. 65 - Pravidlá  pre  predaj  a  nájom  majetku  mesta  Prievidza / fotodokumentácia zverejnené 22. 09. 2011
Informácia o plnení komisionárskych nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-6/ 2011-  zverejnené 22. 09. 2011 ico_pdf_46
Informácia o plnení komisionárskych nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s.r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-6/ 2011-  zverejnené 22. 09. 2011 ico_xls_46
Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou - zverejnené 22. 09. 2011

ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46