3. zasadnutie - 29. apríl 2020


3. ZASADNUTIE MsZ - 29.04.2020 - konané prostredníctvom videokonferencie vzhľadom na preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 1 k IS č. 95 - Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 54 - Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 78 - Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 55 - Štatút výborov volebných obvodov
Návrh spol. SMMP, s.r.o., na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Informácia o pripravovanom projekte s názvom "Vypracovanie účelového energetického auditu pre mestské budovy v meste Prievidza"
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV