1. zasadnutie - 7. január 2021


1. ZASADNUTIE MsZ - 07.01.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 213/20 z dôvodu legislatívnych zmien platných od 1.1.2021 - Bytový dom č. 6 a IS, Gazdovská ulica, Prievidza ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA a VZN ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
ÚČASŤ POSLANCOV ico_pdf_46