Zmluvy marec 2016


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY marec 2016 Formát
31.03.2016 Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme predajného stánku č. CE 208-2016-NZ-2.2.2
ico_pdf_46
30.03.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 207-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
30.03.2016 Kúpna zmluva č. 4-16 č. CE 204-2016-KZ-1.2
ico_pdf_46
30.03.2016 Kúpna zmluva č. 3-16 č. CE 203-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
30.03.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. CE 202-2016-OZ-2.2.3
30.03.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 201-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
30.03.2016 Zmluva o dielo č. CE 200-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
30.03.2016 Nájomná zmluva č. 4-2016   č. CE 199-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
30.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 198-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
30.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 197-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
29.03.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 196-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
29.03.2016 Darovacia zmluva č. 195-2016-OZ-1.2
ico_pdf_46
29.03.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 194-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
24.03.2016 Kúpna zmluva č. Z20165671_Z č. CE 193-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
24.03.2016 Kúpna zmluva č. Z20165668_Z č. CE 192-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
24.03.2016 Kúpna zmluva č. Z20165664_Z č. CE 191-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
21.03.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 190-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
21.03.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze  zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 189-2016-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
18.03.2016 Kúpna zmluva č. Z20165174_Z č. CE 235-2016-OZ-2.3.3
18.03.2016 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 188-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 186-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 185-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 184-2016-PB-1.2
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 183-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 182-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 181-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 180-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 179-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 178-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 177-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 176-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 175-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 174-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
17.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 173-2016-TZ-1.4 ico_pdf_46
14.03.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 172-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
14.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 171-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
14.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 170-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
14.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 169-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
11.03.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 168-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
09.03.2016 Darovacie zmluva č. CE 165-2016-OZ-2.3.1 ico_pdf_46
09.03.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 164-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
09.03.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 163-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.03.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 162-2016-OZ-2.4.1-2 ico_pdf_46
09.03.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 161-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.03.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 160-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
09.03.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 159-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
09.03.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 158-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
08.03.2016 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. CE 157-2016-NZ-1.2-5 ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 156-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 155-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 154-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 153-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 152-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o odbere zložiek komunálneho odberu č. CE 151-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 148-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
08.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 147-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
07.03.2016 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 144-2016-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
07.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 142-2016-TZ-1.1
07.03.2016 Zmluva o predaji motorového vozidla č. CE 143-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
04.03.2016 Zmluva o dielo č. CE 141-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
04.03.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 140-2016-OZ-2.4.1-3 ico_pdf_46
04.03.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 139-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
04.03.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. CE 138-2016-BZ-2.4.1 ico_pdf_46
04.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 137-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
04.03.2016 Dohoda o cene č. 2016-6001096 č. CE 136-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
04.03.2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. CE 131-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
03.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 130-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
02.03.2016 Nájomná zmluva č. CE 129-2016-NZ-2.3.4
ico_pdf_46
01.03.2016 Zmluva o zriadení vecneho bremena č. CE 128-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
01.03.2016 Kúpna zmluva č. 07-16  č. CE 127-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46