Dokumenty 2012


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2012

Názov a dátum zverejnenia Formát
Programový rozpočet mesta Prievidza  po III.zmene a RO k 31.12.2012 ico_pdf_46
Záverečný účet za rok 2012
Finálna verzia programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 ico_pdf_46
Monitorovacia správa za I  polrok 2012 ico_pdf_46
Schválený programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza
na rok 2012  v znení I.zmeny rozpočtu  zo dňa 24.4.2012 a rozpočtových opatrení
ico_pdf_46
Programový rozpočet po I. zmene vrátane RO č.1-7 a uzn. MsZ ico_pdf_46
Rozpočtové opatrenia č. 1-14 ico_pdf_46
Záverečný účet mesta Prievidza za rok 2011 ico_pdf_46
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2012 a na roky 2013 a 2014    
Programový rozpočet mesta Prievidza na roky 2012_ 2014 - textová časť