Dokumenty 2015


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2015

Názov a dátum zverejnenia Formát
Záverečný účet za rok 2015 ico_pdf_46
Textová časť programového rozpočtu 2015 -2016 – 2017
Finálna verzia programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2015
Rozpočtové opatrenia č.1-21 ico_pdf_46
II.zmena programového rozpočtu mesta Prievidza vrátane RO č. 10 - 21 v roku 2015 ico_pdf_46
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za obdobie I - VI/2015 ico_pdf_46
I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza vrátane RO č.5,6 v roku 2015 ico_pdf_46
Schválený rozpočet mesta Prievidza vrátane RO č.1,2,3,4 v roku 2015
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016,2017 ico_pdf_46