Dokumenty 2016


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2016

Názov a dátum zverejnenia Formát
Záverečný účet za rok 2016 ico_pdf_46
Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2016
Textová časť programového rozpočtu 2016 -2017 – 2018
Finálna verzia programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 ico_pdf_46
Rozpočtové opatrenia 1-21
II. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 vrátane RO č.10-21 ico_pdf_46
Monitorovacia správa za I. polrok 2016 ico_pdf_46
I. zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2016 vrátane RO č. 7,8,9 ico_pdf_46
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 vrátane RO č.1- 6
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 ico_pdf_46