Dokumenty 2019


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2019

Názov a dátum zverejnenia Formát
Záverečný účet mesta za rok 2019 - schválený
Návrh Záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Prievidza za rok 2019
Plnenie programového rozpočtu mesta Prievidza k 31.12.2019
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene vrátane RO 1 - 33
Rozpočtové opatrenia č. 1-33
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene vrátane RO 1 - 27
Rozpočtové opatrenia č. 1-27
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene vrátane RO 1 - 25
Rozpočtové opatrenia č. 1-25
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene vrátane RO 1 - 21
Rozpočtové opatrenia č. 1-21
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene vrátane RO 1 - 20
Rozpočtové opatrenia č. 1-20
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene vrátane RO 1 - 19
Rozpočtové opatrenia č. 1-19
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene vrátane RO 1 - 15
Rozpočtové opatrenia č. 1-15
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po II. zmene
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciu správu programového rozpočtu
za obdobie I. – VI./2019
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019 vrátane RO č. 1-14
Rozpočtové opatrenia č. 1-14
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019 vrátane RO č. 1-11
Rozpočtové opatrenia č. 1-11
Programový rozpočet mesta Prievidza na roku 2019, po I. zmene
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019 vrátane RO č. 1-8
Rozpočtové opatrenia č. 1-8
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019 vrátane RO č. 1-5
Rozpočtové opatrenia č. 1-5 ico_pdf_46
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019, vrátane RO 1 -3
Rozpočtové opatrenia č. 1 - 3
Rozpočtový harmonogram mesta Prievidza na rok 2019
Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 – tabuľková časť
Schválený programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 – textová časť        
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2019 po II. zmene, vrátane RO č. 1-20
Rozpočtové opatrenia č. 1-20