Dokumenty 2021


Dokumenty k rozpočtu mesta Prievidza za rok: 2021

Názov a dátum zverejnenia Formát
Záverečný účet mesta k 31.12.2021
Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2021
Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.12.2021
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-50
Rozpočtové opatrenia č. 1-50
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-49
Rozpočtové opatrenia č. 1-49
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-46
Rozpočtové opatrenia č. 1-46
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-43
Rozpočtové opatrenia č. 1-43
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-38
Rozpočtové opatrenia č. 1-38
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-34
Rozpočtové opatrenia č. 1-34
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-31
Rozpočtové opatrenia č. 1-31
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-26
Rozpočtové opatrenia č. 1-26
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-20
Rozpočtové opatrenia č. 1-20
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, po II. zmene
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a Monitorovaciu správu programového rozpočtu
za obdobie I. – VI./2021
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-18
Rozpočtové opatrenia č. 1-18
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-17
Rozpočtové opatrenia č. 1-17
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-16
Rozpočtové opatrenia č. 1-16
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-13
Rozpočtové opatrenia č. 1-13
Rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 po RO č. 1-10
Rozpočtové opatrenia č. 1-10
Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, po I. zmene
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, vrátane RO č. 1-9
Rozpočtové opatrenia č. 1-9
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, vrátane RO č. 1-8
Rozpočtové opatrenia č. 1-8
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021, vrátane RO č. 1-7
Rozpočtové opatrenia č. 1-7
Rozpočtový harmonogram rok 2021
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - tabuľková časť
Schválený rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - textová časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023– tabuľková časť
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 – textová časť