Zmluvy máj 2016


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY máj 2016 Formát
31.5.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 33-2012 č. CE 427-2016-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
31.5.2016 Kúpna zmluva Z_201612887_Z č. CE 426-2016-OZ-2.3.3
31.05.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 425-2016-OZ-4.0-1 ico_pdf_46
31.05.2016 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 424-2016-OZ-4.0 ico_pdf_46
31.05.2016 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 421-2016-OZ-2.5 ico_pdf_46
31.05.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. CE 420-2016-1.2-2 ico_pdf_46
31.05.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 419-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
31.05.2016 Nájomná zmluva č. 10-2016  č. CE 418-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
31.05.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 43-2014 č. CE 417-2016-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
31.05.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 22-2007 č. CE 416-2016-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
31.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 41-2012 č. CE 415-2016-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
27.05.2016 Zmluva o dielo č. CE 412-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
27.05.2016 Zmluva o službách vo verejnom záujme pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečení dopravy na území mesta Prievidza č. CE 411-2016-OZ-2.4.3
ico_pdf_46
27.05.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 03-2009 č. CE 410-2016-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
27.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 47-2014 č. CE 409-2016-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
27.05.2016 Nájomná zmluva č. 8-2016  č. CE 408-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
27.05.2016 Zmluva o dielo č. CE 407-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 404-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 403-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 402-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 401-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
25.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 400-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 399-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 398-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 397-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
24.05.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 396-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.05.2016 Kúpna zmluva č. Z_201611699_Z č. CE 395-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 394-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 393-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2016 Dohoda o zrušení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 392-2016-BZ-1.2 ico_pdf_46
23.05.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 391-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 34-2007 č. CE 390-2016-NZ-1
ico_pdf_46
23.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 46-2012 č. CE 389-2016-NZ-1 ico_pdf_46
23.05.2016 Dodatok č. 46 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a obstarávaní činností spojených s prevádzkou športovej haly č. CE 388-2016-NZ-2.4.1-46 ico_pdf_46
23.05.2016 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 387-2016-TZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
20.05.2016 Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku č. CE 386-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
20.05.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 385-2016-BZ-1.2 ico_pdf_46
20.05.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 384-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
19.05.2016 Dodatok č. 7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 382-2016-OZ-2.4.1-7
ico_pdf_46
19.05.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 381-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
19.05.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 380-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
19.05.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 379-2016-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
19.05.2016 Zmluva o reklame č. CE 378-2016-OZ-4.0
ico_pdf_46
19.05.2016 Kúpna zmluva č. Z201610838_Z č. CE 377-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.05.2016 Kúpna zmluva č. Z201610687_Z č. CE 376-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.05.2016 Kúpna zmluva č. Z201610686_Z č. CE 375-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.05.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 372-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
18.05.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. CE 371-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
18.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 370-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
16.05.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 368-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 367-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 366-2016-TZ-1.1 ico_pdf_46
13.05.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 365-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
13.05.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 364-2016-2.5-OZ-2 ico_pdf_46
13.05.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o vytvorení a použití diela č. CE 363-2016-2.5-OZ-2

ico_pdf_46
12.05.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 359-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
12.05.2016 Zmluva o dielo č. CE 358-2016-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
12.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 357-2016-TZ-1.1
ico_pdf_46
11.05.2016 Kúpna zmluva č. 19-16 č. CE 356-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
11.05.2016 Kúpna zmluva č. Z20169925_Z č. CE 355-2016-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
11.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 16-2015 č. CE 354-2016-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
11.05.2016 Kúpna zmluva č. 20-16 č. CE 353-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
10.05.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. CE 335-2016-OZ-2.4.1-2
ico_pdf_46
10.05.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 334-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
09.05.2016 Dodatok č 1 k Nájomnej zmluve č. 35-2011 č. CE 333-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
09.05.2016 Nájomná zmluva č. 7-2016 č. CE 332-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
09.05.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 331-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
09.05.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 330-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
05.05.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. CE 326-2016-ZVB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 323-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 322-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 321-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 320-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 319-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 318-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 317-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 316-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 315-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 314-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 313-2016-PB-1.2
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 312-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 311-2016-PB-1.2.pdf
ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 310-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 309-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 308-2016-PB-1.2.pdf ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 307-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 306-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 305-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 304-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 303-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 302-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 301-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 300-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 299-2016-PB-1.2 ico_pdf_46
03.05.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 298-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
02.05.2016 Kúpna zmluva č. Z20168621_Z  č. CE 295-2016-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
02.05.2016 Zmluva o náhrade za užívanie nehnuteľnosti č. CE 294-2016-ZN-1.2 ico_pdf_46
02.05.2016 Darovacia zmluva č. 16-2016 č. CE 293-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
02.05.2016 Nájomná zmluva č. 6 č. CE 292-2016-NZ-1.2 ico_pdf_46
02.05.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 291-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
02.05.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 290-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
02.05.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 289-2016-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
02.05.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 288-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46